مژده به اعضای محترم کانون، راه‌اندازی و بهره برداری از پایگاه اینترنتی و پورتال سامانه‌های کانون به زودی،

شایان ذکر است با آماده شدن نسخه پایگاه اطلاع رسانی و سامانه تسهیلات کانون در چند روز اینده، اعضای محترم کانون می توانند پس از ان کلیه اطلاعات و اخبار مرتبط را از این پایگاه پیگیری نمایند و همچنین از امکانات و مزایای سامانه‌های در نظر گرفته شده در جهت سهولت امور مربوط به اعضا بهره مند گردند.